Aktuálně

2. 5. 202217:39

18. Týden v EU (2. květen – 9. květen 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Mimořádná Rada ministrů pro energetiku dne 2. května 2022

Tématem mimořádné Rady ministrů pro energetiku bude energetická bezpečnost a zásoby zemního plynu. Rada byla mimořádně svolána v návaznosti na zastavení dodávek zemního plynu z Ruské federace do Bulharska a Polska. ČR bude zastupovat ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Euroskupina v rozšířeném formátu a Rada pro hospodářské a finanční věci dne 3. května 2022 (videokonference)

Euroskupina v rozšířeném formátu se bude zabývat přípravou plánu dokončení bankovní unie. V rámci Rady ECOFIN budou ministři informováni o stavu provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Ministři budou dále vyzváni k debatě a připomínkám k návrhu na prováděcí rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu obnovy pro Švédsko a Bulharsko.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 2., 4. a 6. května 2022

V pondělí 2. května se Coreper I věnuje přípravě mimořádného zasedání ministrů pro energetiku, které se koná ve stejný den a zaměří se na energetickou situaci v EU v kontextu války na Ukrajině.

Na programu Coreperu I dne 4. a 6. května je stanovení programu Rady AGRIFISH dne 24. května, analýza finálního kompromisu po trialozích s EP k návrhu nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (Akt o digitálních trzích), mandáty pro jednání s EP k návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušující vnitřní trh, návrhu nařízení týkajícího se evropských norem a produktů evropské normalizace a návrhu rozhodnutí, kterým se zavádí program politik pro digitální dekádu. Coreper I na jednání rovněž stanoví pokyny pro další práci k návrhům v rámci balíčku Fit for 55, konkrétně k revizi směrnice o zřízení systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení o zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření (SCF).

Copreper II ve středu 4. května a pátek 6. května 2022

Na jednání Coreperu II dne 4. května proběhne výměna názorů na téma ruské agrese vůči Ukrajině a ohledně přípravy druhého zasedání Rady pro obchod a technologie EU a USA ve dnech 15. a 16. května v Saclay. Dále bude analyzován finální kompromisní text revize nařízení o shromažďování, uchovávání a analýze důkazů o válečných zločinech Eurojustem, proběhne follow-up z neformální videokonference ministrů financí dne 3. května a představení agendy zasedání Rady ECOFIN dne 24. května a Rady pro obecné záležitosti dne 23. května v Bruselu.

Dne 6. května bude pokračovat Coreper II výměnou názorů k aktuálnímu stavu příprav summitu EU–Japonsko dne 12. května v Tokiu a finanční podpoře Ukrajině. Jako možné body jsou vedeny výměna názorů k ruské agresi vůči Ukrajině a informace FR PRES a výměna názorů ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Na programu je také příprava trialogu k nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA).

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP 2.–6. května 2022

Poslanci EP se sejdou na plenárním zasedání EP ve Štrasburku. Mezi hlavní body agendy patří:

PO 2. 5.

ÚT 3. 5.

ST 4. 5.

ČT 5. 5.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 3. května 2022

Kolegium Komise na úterným zasedání projedná:

PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU dne 6. května 2022

I/ K projednání

II/ Pro informaci

III/ Různé