Dokumenty Rady

26. 5. 202214:18

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2021

Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2021 je zpracována podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175.