Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

17. 6. 202214:02

Hlasování RVKPP per rollam 13. června 2022

Ve dnech 27. 5.–13. 6. 2022 proběhlo hlasování Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí formou per rollam.

Program:

  1. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2021
  2. Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a ostatních ústředních orgánů státní správy politiky v oblasti závislostí na rok 2023
  3. Priority CZ PRES 2022 politiky v oblasti závislostí
  4. Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020

 

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) hlasovala v roce 2022 podruhé. Projednání materiálu způsobem per rollam bylo zvoleno zejména s ohledem na stanovené termíny a nutnost projednání materiálů pro zajištění navazujících činností.

Rada schválila Výroční zprávu o činnosti RVKPP za rok 2021. Zpráva je zveřejněna v sekci Výroční zprávy a další publikace.

Předmětem hlasování Rady byly priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR na rok 2023. Rada souhlasila s předloženými prioritami a oblastmi podpory a doporučila jejich předložení vládě ČR ke schválení. Rada současně projednala a vzala na vědomí informace o prioritách dotačních řízení dalších ústředních orgánů státní správy politiky v oblasti závislostí na rok 2023.

Dále Rada schválila priority politiky v oblasti závislostí pro předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) ve druhé polovině r. 2022 a vzala na vědomí informaci o obsahu další projednávané agendy a o realizaci doprovodných akcí v období CZ PRES.

Rada také vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020, která byla zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů v ČR.