Aktuality

4. 7. 202212:44

Překladatelské služby pro CZ PRES zajistí Presto, s.r.o.

Kvalitní překlady do cizích jazyků jsou nezbytné pro mezinárodní prezentaci CZ PRES. Pro Úřad vlády ČR tuto službu zajistí společnost Presto.

Úřad vlády ČR, jakožto centrální koordinátor příprav a výkonu českého předsednictví v Radě EU, uzavřel dne 30. června 2022 smlouvu se společností Presto. Jejím předmětem je zajištění překladatelských služeb z českého jazyka do anglického a francouzského jazyka, které byly zvoleny pro komunikaci českého předsednictví v Radě EU.

Mezi překládanými texty budou články, tiskové zprávy a jiné texty na web českého předsednictví, ale také delší obsahové a koordinační dokumenty CZ PRES. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena na celou dobu trvání českého předsednictví a jsou v ní jasně definované jednotlivé typy překladů a lhůty, do kterých musí být vyhotoveny.

Zajištění kvalitních překladatelských služeb má zcela nezastupitelnou roli pro komunikaci předsednictví na mezinárodní úrovni. Webová stránka českého předsednictví navíc umožňuje, nad rámec agenturních překladů do angličtiny a francouzštiny poskytovaných dodavatelem, využití nástroje Evropské komise eTranslation, který je schopný pomocí umělé inteligence přeložit veškerý obsah do ostatních úředních jazyků EU.