Aktuality

27. 6. 202213:46

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021

Zpráva byla schválena dne 22. června 2022 usnesením vlády České republiky č. 551.