Sekretariát

3. 11. 200615:36

Sekretariát

Zaměstnanci sekretariátu:

Mgr. Jakub Machačka

vedoucí sekretariátu, tajemník Rady vlády pro lidská práva a Výboru pro sexuální menšiny

email: machacka.jakub@vlada.cz

 

Mgr. Barbora Hnátová

tajemnice Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci

email: hnatova.barbora@vlada.cz

 

JUDr. Natalie Illková

tajemnice Výboru proti mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Pracovní skupiny k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR

email: illkova.natalie@vlada.cz

 

JUDr. Dominika Otrošinová

tajemnice Výboru pro práva cizinců a Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie

email: otrosinova.dominika@vlada.cz

 

Mgr. Diana Šmídová

tajemnice Výboru pro práva dítěte

email: smidova.diana@vlada.cz

 

Poštovní adresa:
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana