Aktuálně

29. 8. 202213:13

35. Týden v EU (29. srpen – 5. září 2022 )

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů obrany ve dnech 29. a 30. srpna 2022 v Praze

Neformálnímu zasedání bude spolu s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku J. Borrellem předsedat ministryně obrany Jana Černochová. Nejprve budou ministři a ministryně za účasti vrcholných představitelů NATO, OSN i EP diskutovat o globálních dopadech a následcích ruské agrese vůči Ukrajině. Poté se budou zabývat aktuálními návrhy Komise a dalším směřováním v oblasti posilování obranyschopnosti EU a zvýšení konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu. Jednání bude zakončeno pracovním obědem za účasti ukrajinského ministra obrany O. Reznikova (prostřednictvím VTC), během něhož budou diskutovat o bezpečnostní a obranné angažovanosti EU na Ukrajině.

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí (Gymnich) ve dnech 30. a 31. srpna 2022 v Praze

Neformálnímu zasedání bude spolu s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku J. Borrellem předsedat ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Prvním diskusním tématem budou vztahy EU-Afrika. Ministři se zaměří na otázku, jak posílit spolupráci s africkými partnery ve světle ruské agrese vůči Ukrajině a šířícímu se narativu ruských dezinformací. Druhým tématem bude obecná a široká diskuse o ruské agresi vůči Ukrajině s důrazem na budoucnost vzájemných vztahů mezi EU a Ruskem. Dále se budou ministři věnovat otázce jednotného přístupu EU k vydávání víz pro občany Ruské federace.

Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti (část koheze) ve dnech 1. a 2. září 2022 v Praze

Neformální jednání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti bude předsedat místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Hlavními tématy setkání jsou směřování a budoucnost politiky soudržnosti po roce 2027 a otázka její role v krizových a nepředvídatelných situacích. Orientační politická diskuse se bude odvíjet na základě podkladového dokumentu využívajícího mimo jiné vstupy od Komise nebo výstupy z expertního workshopu.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 25. července:

Ve čtvrtek 1. září se uskuteční první politický trialog k nařízení o sdílení úsilí (ESR).

Coreper II tento týden nezasedá.

Nadcházející týden se nekoná žádný politický trialog.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový týden 29. 8. – 2. 9. 

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. Mezi hlavní body agendy patří: hlasování o nových zdrojích příjmů EU (BUDG), hlasování o finální podobě digitální cestovní mapy do roku 2030 (ITRE), brexit: diskuze o návrhu zprávy o provedení a prosazování dohody o vystoupení Spojeného království z EU a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím (AFCO, AFET, INTA), debata o doplňování zásob plynu v EU, opatřeních na úsporu energie a o situaci na trhu s plynem a elektřinou (ITRE), výměna názorů s ministry z Belgie, Finska a Rumunska o osvědčených postupech týkajících se národních očkovacích strategií a schopnosti zdravotnických systémů vyrovnat se s pandemií (COVI), slyšení o používání spywaru na občany (PEGA).

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Zasedání Výboru pro evropské záležitosti PS PČR, dne 31. srpna

Poslanci na středečním zasedání projednají: informaci o průběhu CZ PRES; sdělení Komise – Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti; sdělení Komise – Evropský semestr 2022 – Jarní balíček; doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022; sdělení Komise – Pokyny k plánům pro oživení a odolnost v souvislosti s plánem REPowerEU; návrh nařízení, kterým se mění nařízení, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost; návrh směrnice, kterou se mění směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti; společné sdělení – Vnější energetická angažovanost EU v měnícím se světě; sdělení Komise– Strategie EU pro solární energii.