Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 9. 202215:08

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí důvodových zpráv k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 29. srpna 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí „důvodové zprávy na základě které došlo v zákoně č. 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů k úpravám, souvisejícím s podmínkami pro získání trvalého pobytu cizinců z třetích zemí, konkrétně ust. § 66, odst. 1 písm. d) a § 87 h“.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji jako přílohy této odpovědi zaslat požadované materiály.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – důvodová zpráva k zákonu č. 161/2006

Příloha č. 2 – důvodová zpráva k zákonu č. 140/2001

Příloha č. 3 – důvodová zpráva k zákonu č. 217/2002