Aktuálně

12. 9. 202217:35

37. Týden v EU (12. září – 19. září 2022 )


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství ve dnech 14. až 16. září 2022 v Praze

Neformální zasedání Rady AGRIFISH bude probíhat 3 dny. Plenární zasedání je naplánováno na pátek 16. září. Den před plenárním zasedáním se delegace vydají do energeticky soběstačné farmy HOLE. Tématem neformální Rady je potravinové zabezpečení s důrazem na udržitelnost v zemědělství a potravinářství. V pátek na plenárním zasedání se očekávají diskuze ke 2 tématům: nové genomické techniky a důsledky změn klimatu na celosvětovou a regionální produkci obilí (diskuse ČS o konkrétních politikách a jejich případných dopadech, včetně těch negativních). Účastnit se budou komisaři Wojciechovski a Kyriakides, přizvány byly i UA, MD a GE.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 7. září

CRP I připraví zasedání Rady COMPET ve formátu vnitřní trh a průmysl dne 29. září. Na agendu je zařazena politická diskuse o nově zveřejněném nástroji SMEI na základě podkladového dokumentu z dílny CZ PRES. Nástroj naváže na stávající krizová opatření a doplní je o další opatření s cílem zajistit efektivní koordinaci, spolupráci, výměnu informací a solidaritu mezi institucemi EU. Dále proběhne politická diskuze k návrhu o ekodesignu, který má za cíl učinit většinu fyzických produktů na vnitřním trhu přívětivějšími k životnímu prostředí, energeticky efektivnějšími a připravenými na oběhovost. CZ PRES bude informovat o výsledcích prvního trialogu k návrhu ReFuelEU Aviation (součást FF55).  EK bude informovat o legislativních iniciativách v oblasti energetiky jako follow-up páteční mimořádné Rady pro energetiku a představí také nástroj SMEI. EK by měla také shrnout dopolední projev předsedkyně EK o stavu Unie a představení návazných legislativních iniciativ.

Coreper II dne 7. září

Na jednání CRP II proběhne příprava Rady GAC dne 20. září. Jedná se o první formální Radu GAC za CZ PRES, předsednictví proto v souladu s tradicí stručně představí své priority. Na programu bude dále legislativní programování, které zahrnuje Zprávu o strategickém výhledu 2022 a Prohlášení o záměru; příprava říjnové Evropské rady; každoroční dialog k právnímu státu: horizontální diskuze; vztahy EU-UK a follow-up k výstupům Konference o budoucnosti Evropy. CZ PRES také představí předběžnou agendu říjnové rady ECOFIN, která proběhne 4. října v Luxemburku. 


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP ve dnech 12. – 15. září 2022 ve Štrasburku

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 13. září 2022 ve Štrasburku

Kolegium Komise projedná na úterním zasedání:

• Zákaz výrobků pocházejících z nucené práce (T. Breton/M. Vestager, V. Dombrovskis)

• Nouzový nástroj pro jednotný trh (T. Breton/ M. Vestager)

• Evropský akt o kybernetické odolnosti (T. Breton/ M. Vestager, M. Schinas)

• Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (T. Breton/V. Jourová)

• Legislativní návrhy reagující na vysoké ceny energií 

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Ve středu 14. 9. se uskuteční jednání delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR s delegací Výboru pro záležitosti EU Německého spolkového sněmu.