Aktuálně

20. 9. 202216:23

Nominujte laureáty či laureátky na Cenu předsedkyně RVVI za propagaci nebo popularizaci vědy a výzkumu za rok 2022

Už jen do 30. září máte možnost nominovat kandidáty a kandidátky na Cenu předsedkyně RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2022. Cena je spojena s finanční odměnou až ve výši 500.000 Kč.

Cenu předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen “Cena předsedkyně Rady”) uděluje předsedkyně RVVI. Toto ocenění může udělit na základě návrhu, nebo z vlastního podnětu. Cenu předsedkyně Rady nelze udělit in memoriam.

Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ocenění Ceny předsedkyně Rady obsahuje:

  1. jméno a příjmení kandidáta,
  2. datum narození,
  3. životopis,
  4. popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí  (v rozsahu do 5 stran).

Navržený kandidát / kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá  za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 26870/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. září 2022 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33

Celý text výzvy a další informace o Ceně: Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací (vyzkum.cz)