Koordinace a spolupráce

23. 9. 202213:36

Národní konference Závislostní politika měst a obcí 2022

Prezentace v PDF, program konference a kontakt pro média. Konference se konala 21. 9. 2022, pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Po dvou letech, kdy se národní konference konala on-line, byla  Národní konference Závislostní politika měst a obcí 2022 uspořádána prezenční formou. Konferenci pořádal  Úřad vlády ČR ve spolupráci se statutárním městem Brnem. Konala se ve Sněmovním sále Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. 

Na konferenci vystoupili:

Daniel Dárek byl pro nemoc omluven.

Všechny prezentace jsou zveřejněny se souhlasem přednášejících. Konference nebyla přenášena on-line; není dostupný zvukový záznam.

Kontakt pro média:

David Hluštík
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
+420 602 244 776
hlustik.david@vlada.cz