Aktuálně

14. 11. 202218:15

46. Týden v EU (14. listopadu - 21. listopadu 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 14. listopadu 2022 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou diskuzi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuze bude zaměřena zejména na vojenskou podporu Ukrajiny, odpovědnost Ruska za zločiny a přístup EU k Rusku. Dalším bodem na agendě budou vztahy EU s africkým regionem Velkých jezer v kontextu připravovaného nového strategického rámce EU pro danou oblast, který by pak měl být schválen formou závěrů Rady. V rámci bodu k západnímu Balkánu proběhne debriefing z nedávného summitu Berlínského procesu a připrava summitu EU-západní Balkán, který se uskuteční dne 6. prosince v albánské Tiraně. Před zahájením Rady pro zahraniční věci se uskuteční snídaně ministrů s vedoucí představitelkou běloruské opozice S. Cichanouskou. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci (ministři obrany) dne 15. listopadu 2022 v Bruselu

Úterní Radě pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany bude předcházet zasedání Řídícího výboru Evropské obranné agentury ve formátu ministrů obrany. Samotné zasedání Rady začne aktuálními otázkami. V nich hodlá Vysoký představitel EU informovat o aktuálním vývoji EUMAM Ukraine, o možném angažmá v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU v Nigeru, o operacionalizaci EU Rapid Deployment Capacity (RDC) a dále o obranném balíčku EK, který byl vydán 9. 11. Následovat bude blok k obranným schopnostem, což mj. vychází ze Strategického kompasu, dle kterého se má od letošního roku jednou ročně uskutečnit ministerské zasedání ke schopnostem. Ministři by na něm měli diskutovat, jak překonat mezeru mezi rozvojem schopností, společným pořizováním a operačními požadavky. Rada bude zakončena pracovním obědem, kde se bude diskutovat agrese Ruska proti Ukrajině a dopady na další regiony. Jednání by se měl zúčastnit generální tajemník NATO a ukrajinský ministr obrany (videokonferenčně). 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. listopadu 2022 v Bruselu

Páteční Rada pro obecné záležitosti projedná návrh anotované agendy prosincové Evropské rady. Ministři budou dále informováni o vývoji vztahů EU-UK v kontextu nástupu nového britskéhopředsedy vlády Rishi Sunaka. V rámci bodu různé proběhne také krátka diskuse k feedback eventu v rámci follow-upu Konference o budoucnosti Evropy. Po obědě Komise představí svůj pracovní program na příští rok, který bude následně tématem diskuze ministrů. CZ PRES bude následně s Komisí a Evropským parlamentem vyjednávat o společné deklaraci k legislativním prioritám do konce tohoto legislativního cyklu, která by měla být schválena na prosincové Radě pro obecné záležitosti a podepsána předsedy institucí na okraji prosincové Evropské rady. Posledním bodem Rady je slyšení s Maďarskem v rámci procedury dle článku 7 Smlouvy o EU, které proběhne v plném rozsahu původního návrhu, který čítá 12 problematických oblastí. Děje se tak s ohledem na časový odstup od posledního slyšení (23. května 2022) a vývoj v těchto oblastech. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 21. listopadu 2022 v Bruselu

V pondělí 21. 11. se uskuteční jednodenní Rada AGRIFISH v Bruselu. Na programu Rady je informace Evropské komise a následná politická diskuze k implementaci Nové strategie EU pro lesnictví do roku 2030. Dále bude Komise informovat o zemědělských aspektech nové legislativy Nature Restoration Law představené letos v červnu, o konferenci k Bioekonomii 2022, která se uskutečnila 6 - 7. října v Bruselu, a o novém sdělení k hnojivům. Očekává se rovněž substantivní diskuze k situaci na zemědělských trzích a k dohodě o vývozu obilí z Ukrajiny přes Černé moře.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 16. a 18. listopadu 2022

Na programu Coreperu I bude příprava Rady pro konkurenceschopnost (1 a 2. prosinec), Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (28. a 29. listopad), mimořádné Rady pro energetiku (24. listopad), Rady pro dopravu a telekomunikace (5. a 6. prosinec), Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (8. a 9. prosinec). Představena bude také agenda Rady pro zemědělství a rybolov (12. a 13. prosinec). V souvislosti s trialogy proběhne příprava na trialog k návrhu revize směrnice o energetické účinnosti, návrhu revize EU ETS a návrhu nařízení pokud jde o kontrolu rybolovu, a dále informace předsednictví z trialogu k návrhu revize směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, návrhu Evropského prohlášení o digitálních právech a zásadách, návrhu nařízení o strojních výrobcích a návrhu nařízení ustavujícího program Unie v oblasti bezpečné konektivity na období 2023-2027. Předsednictví bude dále žádat o vodítka pro další činnost v souvislosti s návrhem nařízení o bateriích a odpadních bateriích a proběhne také analýza finálního kompromisu o návrhu nařízení pokud jde o posílení výkonnostních emisních norem CO2 pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla.

Coreper II dne 16. listopadu 2022

Na Coreperu II proběhne příprava Rady pro obecné záležitosti (18. listopadu), Rady pro zahraniční věci – obchod (25. listopad) a Rady pro obecné záležitosti - koheze (22. listopad). Na jednání bude rovněž představena agenda Rady pro ekonomické a finanční věci (6. prosinec) a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (8. a 9. prosinec) a proběhne follow-up z Rady pro zahraniční věci (14. a 15. listopad) a Rady pro ekonomické a finanční věci (11. listopad). Dále je na programu mandát pro jednání s Evropským parlamentem k návrhu nařízení o protinátlakovém nástroji, výměna názorů k cvičení EU Integrated Resolve 2022 a výměna názorů k podpoře Moldavské republiky v souvislosti s dopadem agrese Ruska vůči Ukrajině. Coreper II se bude věnovat také analýze finálního kompromisu k návrhu rozhodnutí o neuznávání ruských cestovních dokladů vydaných v okupovaných cizích regionech.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. Nad rámec výborů se v Bruselu sejdou také politické skupiny, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 21. – 24. listopadu.

Hlavní body agendy výborů EP

ITRE (14. 11.)

DROI (14. 11.)

BUDG (17. 11.)

LIBE/FEMM (17. 11.)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Komise dne 16. listopadu

Kolegium Komise projedná sdělení o rozšíření schengenského prostoru.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Jednání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR s Výborem pro záležitosti EU Bavorského zemského sněmu dne 16. listopadu.