Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny

21. 12. 202220:31

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny

(zabezpečuje Úřad vlády)

Vláda dne 21. prosince 2022 vytvořila usnesením č. 1093 funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny do které jmenovala s účinností od 21. prosince 2022 Mgr. Lucii Fukovou.

Statut zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.

Vytvoření funkce zmocněnce pro záležitosti romské komunity je naplněním usnesení vlády z 10. května 2021, kterým byla schválena Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030.