Nabídka zaměstnání

1. 2. 202310:16

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

Služební poměr na dobu určitou

Čj. 3845/2023-UVCR

Datum: 1. února 2023

Co nabízíme

 

Čemu se budete věnovat?

 

Co požadujeme?

 

Posuzovány budou žádosti ve lhůtě do 16. února 2023.

Předpokládaný nástup: 15. března 2023

 

 


Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.