Aktuálně

8. 3. 202318:38

Výsledky jednání vlády 8. března 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
čj. 65/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
čj. 137/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
čj. 96/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
čj. 98/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh rozhodnutí o odejmutí pozemku p. č. 1840/88 v k. ú. Lázně Bohdaneč z majetku státní organizace Lesy České republiky, s. p., a předběžný souhlas s jeho vkladem do majetku obchodní společnosti Explosia, a. s., spojeným s navýšením jejího základního kapitálu
čj. 185/23
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zrušení některých usnesení vlády ČSSR a předsednictva vlády ČSSR z let 1970 až 1982 týkajících se odevzdání pozemků do užívání cizím zastupitelským úřadům
čj. 193/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Návrh na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022
čj. 170/23
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. O prioritách Koncepce Programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky České republiky pro rok 2023 a poskytnutí dvou peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2023
čj. 178/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Usnesení vlády o rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC pro rok 2023
čj. 179/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království o vojenské spolupráci
čj. 177/23
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na přistoupení České republiky k Ujednáním Artemis (Artemis Accords)
čj. 188/23
Předkládají: ministři zahraničních věcí a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2021
čj. 182/23
Předkládají: předseda vlády, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2022
čj. 180/23
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na obeslání Konference OSN o vodě 2023 (22.–24. března 2023, New York, USA)
čj. 189/23
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 24. ledna 2023
čj. 175/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února 2023 v Bruselu
čj. 176/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru
čj. 199/23
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2022
čj. 187/23
Předkládá: ministr financí

2. Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora bezpilotních prostředků ScanEagle“
čj. 172/23
Předkládá: ministryně obrany

3. Informace o zakázce „Servisní podpora průzkumného prostředku UGV– Pz“
čj. 186/23
Předkládá: ministryně obrany