Programy zasedání a výsledky

20. 6. 200716:00

Program 19. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 2. července 2007

1. Návrh věcného záměru zákona o horské službě
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek

Návrh zákona byl stažen dopisem 1. místopředsedy vlády už z programu jednání Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman

Legislativní rady vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady vlády.


3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer a ministr kultury Mgr. Václav Jehlička
Bod byl stažen dopisem ministra kultury ze dne 14. června 2007 z programu 18. zasedání Legislativní rady vlády.

Návrh zákona byl po proběhlém jednání Legislativní rady vlády předkladatelem stažen z dalšího projednávání a předkladateli bylo uloženo předložit nový návrh zákona, který bude předmětem jednání LRV dne 16. července 2007.