Jednání Rady

20. 3. 200322:51

Zasedání Rady dne 20. března 2003

Program zasedání Rady byl následující:

1. Připomínky členů RVLP k návrhu Zprávy o stavu lidských práv v České republice v roce 2002.
2. Informace o změně statutu Rady.
3. Různé.