Jednání Rady

7. 6. 199916:17

Zasedání Rady dne 7. června 1999

Program zasedání Rady byl následující:

1. Informace předsedy Rady o činnosti sekretariátu.
2. Návrhy na nové členy sekcí.
3. Informace o činnosti sekcí.
4. Projednání návrhu usnesení o opatřeních proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod občanů.
5. Návrh věcného záměru zákona na ochranu práv národních menšin.
6. Různé.