Programy zasedání a výsledky

21. 8. 200715:12

Program 23. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 6. září 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit.

2. Návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Návrh zákona byl předkladatelem, Ministerstvem spravedlnosti, stažen z programu jednání Legislativní rady vlády.

3. Návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Návrhy zákonů nebyly na jednání LRV projednány s tím, že projednání se uskuteční na některém z dalších zasedání LRV.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Návrhy zákonů nebyly na jednání LRV projednány s tím, že projednání se uskuteční na některém z dalších zasedání LRV.