Očekáváné události

21. 8. 200716:23

Jednání vlády ČR

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, ve středu 22. srpna 2007 od 9.30 hod. V případě, že bude pokračovat jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zahájí vláda své zasedání půl hodiny po skončení jednání Sněmovny.

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 a analýza jeho efektivnosti za uplynulé období, Návrh na zřízení Analytického centra pro ochranu státních hranic a migraci a Řešení problematiky sociálního příspěvku bývalým zaměstnancům zaniklé společnosti Železárny a drátovny Bohumín, a.s. v souvislosti s restrukturalizací českého ocelářského průmyslu.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

9.25 hod. – fototermín
14.00 - 14.30 hod. – začátek tiskové konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR