Očekáváné události

11. 9. 200716:24

Jednání vlády ČR 12. září 2007

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, ve středu 12. září 2007, od 9.00 hod.


Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Informační zpráva k plnění programových cílů vlád ČR do roku 2010, Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a Návrh postupu k zajištění transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a dokončení stabilizace a privatizace společnosti České aerolinie a.s.
Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový briefing bude po ukončení jednání vlády ČR.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR