Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 1. 201911:03

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

Jednání Výboru pro legislativu a financování je stanoveno na 21. února 2019.

Jednání Výboru pro Evropskou unii je stanoveno na 20. března 2019.

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace je stanoveno na 27. března 2019.