Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 9. 201812:19

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

6. září 2018 od 10:00 hod. - Schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO

10. září 2018 od 14:00 hod. - Zasedání RVNNO

17. září 2018 od 11:00 hod. - Schůze Výboru pro EU RVNNO