Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

23. 11. 201811:03

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

Jednání Výboru pro legislativu a financování je stanoveno na 21. února 2019.

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace je stanoveno na 27. března 2019.