Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

3. 10. 201812:19

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

15. listopadu 2018 od 10:00 hod. - Schůze Výboru pro EU RVNNO

22. listopadu 2018 od 10:00 hod. - Schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO