Aktuálně

30. 10. 2007 11:53

Vláda schválila důležitý dokument

Vláda na svém zasedání schválila návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví.

K nehmotnému kulturnímu dědictví patří nejrůznější lidové zvyky, tradice, jazyk, obřady, vědomosti i řemesla.

Česká republika bude moci nominovat nejvýznamnější památky tohoto druhu do mezinárodního seznamu a bude mít možnost využívat ochranu, kterou tato Úmluva poskytuje. Dosud jediným nehmotným statkem ČR, který byl prohlášen ze strany UNESCO za „Mistrovské dílo nemateriálního kulturního dědictví lidstva“ je od roku 2005 slovácký verbuňk.
Zapojení ČR do světové spolupráce podle ministerstva kultury posílí mezinárodní prestiž českého kulturního dědictví.
Hmotných památek má ČR v seznamu světového dědictví UNESCO zapsáno 12..

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie