Archiv zpráv minulých vlád

20. 12. 200713:40

Projev předsedy vlády ČR Mirka Topolánka u příležitosti podpisu zakladatelské smlouvy Biotechnologického centra ve Vestci

Málokdy mám možnost promluvit k věci, ze které mám tak velkou radost, jako z projektu BIOCEV. Jsem opravdu rád, že mohu být u podpisu smlouvy, která zakládá centrum excelence v pokročilém biotechnologickém a biomedicínském výzkumu. Úspěch v globální konkurenci závisí na schopnosti objevovat, nacházet nová řešení, nové postupy, zavádět nové technologie. To platí obecně. Tím spíše pro malou otevřenou zemi s chudými přírodními zdroji. My jsme už v minulosti dokázali, že umíme náš handicap proměnit ve výhodu. Že co nám chybí v počtech a v nerostném bohatství, dokážeme více než nahradit pílí a chytrostí. Díky těmto vlastnostem jsme před válkou byli šestou nejrozvinutější ekonomikou světa. Musí být naší ambicí na toto postavení navázat. Vidím jedinou šanci, jak toho dosáhnout. Upřít maximální úsilí na budoucnost. Dát maximum sil a prostředků do rozvoje vědy, vývoje a technologií. Projekt BIOCEV je jedním ze zatím nemnoha, které slibují naplnit tento cíl do puntíku. Spojují se zde slavná univerzita, významná výzkumná instituce a soukromé technologické firmy. V tomto trojúhelníku, v tomto klastru můžeme doufat v reálné výsledky. Věřím, že ve skvělé reálné výsledky. Klíč k budoucnosti je v propojení všech fází inovačního řetězce. Nesmíme podcenit ani základní výzkum, ani jeho aplikace, ani zavádění výsledků do praxe. Od prvotního nápadu, od geniální myšlenky až k převratné technologii vede dlouhá a trnitá cesta. Ale zkratky, jak známo, končí v pekle. Není úkolem vlády projít tu cestu za vás. Ani vám říkat, kudy máte jít. Považuji však za svou státnickou povinnost vytvořit vám co nejlepší předpoklady, abyste mohli plně uplatnit svou invenci. V současné době z toho pro mě coby premiéra, který si vzal oblast vědy, vývoje inovací za svou osobní prioritu, vyplývají tři hlavní úkoly. Za prvé zajistit, aby peníze z vládní Rady pro výzkum a vývoj a ze strukturálních fondů EU byly efektivně využity. Aby šly těm nejlepším, těm excelentním. Ne těm, kteří mají nejlepší kontakty a excelentní vyřídilku. Za druhé je třeba vytvořit podmínky pro soukromé firmy, aby měly motivaci více investovat do výzkumu, včetně základního. Za třetí je třeba provést reformu vysokého školství a výzkumných institucí, která posílí manažerskou odpovědnost jejich vedení a povede je k užší vzájemné spolupráci. Jsem opravdu rád, že vám se to daří takříkajíc bez nucení. Máme společný úkol: posílit vědecký, výzkumný a inovační potenciál této země. Věřím, že to cítíme stejně a že najdeme i společnou řeč, co se týká prostředků, jak tohoto velkého cíle dosáhnout. Přeji vám – a vlastně nám všem – hodně úspěchů.