Aktuálně

7. 2. 2008 19:09

Česká republika podporuje rozhodnutí ODIHR nemonitorovat ruské prezidentské volby

Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) rozhodly, že nevyšlou volební pozorovatelskou misi na ruské prezidentské volby.

2. března 2008 se mají v Ruské federaci konat prezidentské volby. Nevyslat pozorovatele k monitorování voleb v Rusku je společné rozhodnutí organizací OBSE a ODIHR. Česká republika měla do této mise pozorovatele vyslat, ale za dané situace podporuje rozhodnutí ODIHR. „Aktivity ODIHR v oblasti pozorování voleb a jeho úsilí vysílat nezávislé volební pozorovatelské mise do účastnických států OBSE mají dlouhodobě plnou podporu ČR,“ uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničních věcí. Monitorování ruských prezidentských voleb odmítlo také Parlamentní shromáždění OBSE.

V prohlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR se dále uvádí, že „Česká republika je hluboce znepokojena a zarmoucena tím, že Ruská federace přiměla ODIHR k tomuto rozhodnutí. Restriktivní postup Ruské federace neumožňuje vyslání plnohodnotné volební pozorovatelské mise ODIHR.“

Česká republika opětovně vyzývá Ruskou federaci k důslednému dodržování společně sdílených principů OBSE a všech závazků přijatých účastnickými státy v rámci OBSE, zejména pak Pařížské Charty. S politováním je nutno připomenout, že Ruská federace již podobně znemožnila účast volební pozorovatelské mise ODIHR na volbách do ruské Dumy v prosinci 2007.

Organizace ODIHR, kterou OBSE určila pro sledování voleb ve světě sídlí ve Varšavě a jejím ředitelem je Christian Strohal.

Parlamentní shromáždění OBSE sídlí v Kodani a generálním tajemníkem je Spencer Oliver.

Podobná situace nastala také v prosinci minulého roku při volbách do ruského parlamentu. ODHIR v té době sice formální pozvání ze strany Ruské federace obdržel, ale avizoval, že voleb do ruské Dumy, naplánovaných na 2. prosince, se nejspíš nezúčastní. Bezprecedentní restrikce, průtahy a umělé překážky ohledně vyslání pozorovatelské mise znemožnily formální pozvání Ruské federace využít. Podle požadavku ODIHR mělo být celkem vypraveno 70 expertů ve dnech 7. a 15. listopadu. Navzdory opakovaným pokusům získat povolení pro vstup do Ruské federace byly všechny žádosti o udělení víza průběžně odmítány. Ministerstvo zahraničních věcí v prosinci 2007 "vyjádřilo hluboké znepokojení nad postupem Ruské federace, která donutila Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) při OBSE k rozhodnutí nevyslat na volby do ruského parlamentu pozorovatelskou misi."

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie