Aktuálně

23. 5. 2008 4:34

Ministr vnitra České republiky Ivan Langer a Steve Ballmer jednali o strategické spolupráci

Vláda České republiky schválila záměr, na základě kterého uložila ministru vnitra Ivanu Langerovi uzavřít nové smlouvy o strategické spolupráci se společností Microsoft.

Vláda České republiky schválila záměr, na základě kterého uložila ministru vnitra Ivanu Langerovi uzavřít nové smlouvy o strategické spolupráci, smlouvy Microsoft Enterprise, smlouvy Microsoft Select, obchodní smlouvy a servisní smlouvy se společností Microsoft, záměr uzavřít smlouvy o bezpečnostní spolupráci se společností Microsoft a záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o přístupu ke zdrojovému kódu společnosti Microsoft, který prodlouží její platnost o další tři roky. Uzavřené smlouvy podpoří další rozšíření moderních informačních technologií v České republice.

Při této příležitosti se dnes Steve Ballmer, prezident a výkonný ředitel společnosti Microsoft, během své včerejší (22. 5.) návštěvy České republiky setkal s ministrem vnitra Ivanem Langerem, aby společně prodiskutovali možnosti spolupráce v oblasti rozvoje informačních technologií a podpory projektů v oblasti e-Governmentu. Na základě jednání došlo k uzavření dvou strategických smluv, a to smlouvy o strategické spolupráci společnosti Microsoft a České republiky a smlouvy o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací.

„Dnes Ministerstvo vnitra, zastupující vládu ČR, podepisuje se společností Microsoft dvě smlouvy - o bezpečnostní spolupráci a o strategické spolupráci. Uvědomujeme si, že hrozeb a rizik není ušetřen nikdo, kdo využívá informační technologie. Díky spolupráci se společností Microsoft v oblasti bezpečnosti budeme lépe připraveni na jakékoliv ataky a zajistíme lepší fungování státní správy. Díky smlouvě o strategické spolupráci může Česká republika oproti dosavadnímu stavu dosáhnout úspory 700 miliónů Kč,“ hodnotí přínos dohod ministr vnitra Ivan Langer.

„V Microsoftu věříme, že úzká spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem představuje klíč k využití skutečných přínosů informačních technologií a zajištění trvalého ekonomického růstu. Tato spolupráce staví na kombinaci schopnosti veřejného sektoru nastavit obecná pravidla fungování společnosti a zasáhnout široké vrstvy obyvatel, a přínosu soukromého sektoru v oblasti inovací a vytváření nových pracovních a obchodních příležitostí. Uzavřené dohody slouží jako příklad odhodlání Microsoftu úzce spolupracovat s českou vládou na budování znalostní ekonomiky,“ uvedl Steve Ballmer.

Smlouva o strategické spolupráci

Uzavřená smlouva stvrzuje oboustranný zájem společnosti Microsoft a České republiky rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat zejména programy a aktivity vedoucí k dalšímu rozšíření informačních technologií ve veřejné správě, vzdělávací oblasti i podnikatelském sektoru, a k podpoře digitalizace veřejné správy v České republice.

Podpora národní informační bezpečnosti

Smlouva o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací umožní Ministerstvu vnitra využít výhod programu Security Cooperation Program (SCP). Tento celosvětový projekt dává vládám jednotlivých zemí možnost zapojení do společných bezpečnostních aktivit v oblasti reakce na počítačové incidenty, zmírnění dopadů počítačových útoků a ochrany obyvatelstva proti kybernetickým hrozbám. Program díky možnosti sdílení informací o hrozbách a preventivních opatřeních snižuje samotné riziko útoků a poskytuje rámec pro výměnu informací a spolupráci s vládními organizacemi zodpovědnými za IT infrastrukturu, vynucování práva, veřejnou bezpečnost a vzdělávání v jiných zemích.

S touto dohodou souvisí také obnovení smlouvy o přístupu ke zdrojovému kódu v rámci Bezpečnostního programu pro vlády (Government Security Program - GSP), kterou se společností Microsoft obnovil v dubnu tohoto roku Národní bezpečností úřad. V rámci tohoto bezpečnostního programu spolupracuje Microsoft s vládami a vládními organizacemi po celém světě při identifikaci jejich unikátních bezpečnostních požadavků. Tento program zajišťuje vládám přístup ke zdrojovým kódům produktů Microsoftu, osobní spolupráci s vývojáři společnosti a přístup k technickým informacím souvisejícím s bezpečností systému Windows. Program vládám zároveň pomáhá ohodnotit jejich stávající systémy, umožnit jejich lepší ochranu před únikem informací a současně navrhovat a zavádět systémy nové a bezpečnější.

zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie