Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 5. 2008 13:26

Francie, ČR a Švédsko symbolicky stvrdily shodu na společném osmnáctiměsíčním programu předsednictví

Praha, 27. května 2008 – Devět měsíců, tedy polovinu doby, po kterou bude platit, trvala příprava společného programu předsednictví Francie, České republiky a Švédska, která se dnes symbolicky zakončila v Praze. Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, švédská ministryně pro EU Cecilia Malmströmová a francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyet tak potvrdili shodu na dokumentu, který vymezuje prostor pro aktivity Rady EU od 1.července 2008 do 31.prosince 2009. Než bude osmnáctiměsíční program moci být prezentován veřejnosti, bude ho podle stávajících pravidel muset ještě projednat a potvrdit Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 16. června 2008 v Bruselu. Dnešního jednání se zúčastnili také zástupci Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady EU. Pracovního oběda v Lichtenštejnském paláci na téma předsednictví tria se kromě ministrů pro EU účastnili též ministři zahraničí zmíněných zemí Bernard Kouchner, Karel Schwarzenberg a Carl Bildt.

Osmnáctiměsíční program je důležitým pojítkem mezi partnery v předsednickém triu a jeho hlavním cílem je zajištění politické kontinuity. Práce na něm nám pomohla ještě před začátkem našich předsednictví vybudovat dobré parterské vztahy založené na důvěře, což je nesmírnou výhodou pro dobu samotného předsednictví. Program vymezuje rámcově jízdní řád i trasu, po které pomyslný vlak EU pojede následující rok a půl. Z toho je jasné, o jak důležitý dokument se jedná,“ uvedl vicepremiér A. Vondra. „Dnešní symbolické vyjádření shody nad společným dokumentem je důkazem, že naše spolupráce probíhá velmi dobře a nese společné ovoce. Nad některými tématy jsme v minulých devíti měsích strávili více času než nad jinými, což je přirozené, a nakonec jsme našli společnou řeč, což je nejdůležitější,“ dodal vicepremiér.

Zhruba sedmdesátistránkový dokument se skládá ze dvou hlavních částí – tzv. Strategického rámce a dále Operačního programu, který tvoří většinu dokumentu a je členěn do celkem sedmnácti kapitol (výčet viz níže). Osmnáctiměsíční program musí ještě projednat a potvrdit Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 16. června 2008 v Bruselu. Předtím bude úvodní část programu konzultována s následujícím předsednickým triem Španělska, Belgie a Maďarska. Jde o standardní postup, který jako první použilo současné trio Německa, Portugalska a Slovinska. Jednání o osmnáctiměsíčním programu bylo slavnostně zahájeno 20. září 2007 v Praze z iniciativy České republiky. V návaznosti na pražské jednání pak vicepremiér A. Vondra a jeho partneři 16.října 2007 v Lucemburku stvrdili společnou vůli ke spolupráci.

Osmnáctiměsíční program je pracovním programem jedné ze tří evropských institucí - Rady EU. Představuje kompromisní dokument v rozsahu cca 70 stran, který rámcově vymezuje trajektorii, po kterou se bude Rada EU po dobu osmnácti měsíců ubírat ve všech hlavních oblastech jejích politických aktivit. Centrálním koordinátorem jeho příprav je Generální sekretariát Rady EU v Bruselu. Program má Evropské unii zajistit tématickou kontinuitu všech tří předsednictví při současném zohlednění politických priorit těchto tří zemí.

Struktura osmnáctiměsíčního programu (neoficiální verze i překlad):

Úvod

I. Strategický rámec

II. Operační program

· Rozvoj Unie

· Integrovaná energetická a klimatická politika

· Růst a zaměstnanost

· Obecná ekonomická témata / koordinace politik

· Konkurenceschpnost / vnitřní trh

· Výzkum, znalosti a inovace

· Zaměstnanost a sociální politika

· Genderová rovnost a nediskriminace

· Zdraví a spotřebitelé

· Kultura, audiovisuální oblast a mnohojazyčnost

· Udržitelný rozvoj

· Životní prostředí

· Doprava

· Zemědělství a rybolov

· Kohezní politika

· Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti

· Vnější vztahy

Kontakt:


Michaela Jelínková, tisková mluvčí místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

jelinkova.michaela@vlada.cz

mobil: 724 258 939, tel: 224 002 796, fax: 224 002 789

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter