Aktuálně

9. 6. 2008 10:05

Tisková konference ministra spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti dnes pořádalo tiskovou konferenci k návrhu občanského zákoníku.

Tiskové konference k návrhu občanského zákoníku se zúčastnil ministr spravedlnosti J. Pospíšil, prof. Karel Eliáš a náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. br/>
Návrh občanského zákoníku má za cíl být standardním kodexem soukromého práva hmotného. Vychází se z premisy, že občanský zákoník má sloužit člověku a nikoli státu. V centru pozornosti je tedy člověk a jeho zájmy a potřeby. Opouští se tedy pojetí civilního kodexu, podle něhož má občanský zákoník upravovat majetkové vztahy (případně i vztahy jiné, mají-li majetkový aspekt), které se zřetelem na totalitní pojetí funkce státu a práva vytvořilo naše zákonodárství v 50. a 60. letech minulého století, a to způsobem i mezi státy někdejšího sovětského bloku celkem ojedinělým. Respektuje se naopak standardní koncepce občanského zákoníku jako kodifikace upravující postavení osob a jejich soukromá práva a soukromé povinnosti vznikající z jejich vzájemného styku. Návrhem se znovu sjednotí soukromé právo hmotné, což ve svém důsledku povede ke zrušení výrazné části obchodního zákoníku (zejména v oblasti sjednocení závazkového práva), celého zákona o rodině, zákona o sdružování občanů, zákona o pojistné smlouvě a zákona o nadacích a nadačních fondech. Nový občanský zákoník se připravoval 8 let a co do počtu obsahuje 2795 paragrafů. Jedná o standardní moderní zákoník.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie