Aktuálně

2. 7. 2008 15:37

Vláda schválila zprávu Evropského roku rovných příležitostí 2007 v České republice

Na svém dnešním jednání schválila vláda zprávu o průběhu Evropského roku rovných příležitostí (ERRP) v České republice. Do projektu se zapojilo všech 27 členských států EU včetně České republiky.

rovnost - ilustrační fotoProhlášení roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny navázalo na praxi v EU obvyklou - např. rok 2003 byl Evropským rokem zdravotně postižených, rok 2006 byl Evropským rokem mobility pracovníků a rok 2008 je Evropským rokem interkulturního dialogu. Tyto aktivity se ukázaly být podle Evropské komise účinným nástrojem ke zviditelnění některých témat evropské politiky, a dále k tomu, aby členské státy podnikly konkrétní kroky k realizaci příslušných opatření v praxi. ERRP 2007 je zároveň desátým výročím Evropského roku proti rasismu (1997), který vyústil ve významný politický pokrok na evropské úrovni: došlo k začlenění antidiskriminační klauzule do Smlouvy o založení Evropského společenství a následně byly přijaty směrnice o zásadách rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ. 

Posláním ERRP 2007 byla společenská osvěta v oblasti zabránění diskriminace, především diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnicity, víry nebo vyznání, tělesného postižení, věku a sexuální orientace a šíření myšlenky rovnoprávné, soudržné společnosti s rovnými příležitostmi pro všechny. Klíčové cíle ERRP 2007 byly označeny jako „Rights, Representation, Recognition, Respekt“ (Právo, zastoupení, uznání, respekt). ERRP 2007 byl zahájen prvním Summitem rovnosti 30. a 31. ledna 2007 v Berlíně.

Stehlíková_Džamila_ministryněEvropský rok rovných příležitostí pro všechny v České republice byl zahájen v prostorách pražského divadla Archa 2. dubna 2007. Na zahájení vystoupili předseda vlády ČR Mirek Topolánek, eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla a ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková. Do aktivit ERRP v České republice se zapojila celá řada neziskových organizací, šest z nich využilo finanční podporu z EU. „Jedním z přínosů Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007 bylo nastolení partnerského dialogu mezi občanskou společností a státní správou. Výsledkem je zvýšení povědomí veřejnosti o tom, jak se bránit diskriminaci. Věřím, že antidiskriminační kampaň, která běžela během celého roku, bude mít pozitivní vliv i na podporu antidiskriminačního zákona v parlamentu,“ řekla ministryně Džamila Stehlíková. 

Radoslav „Gipsy“ Banga, ambasador Evropského roku rovných příležitostí ČRAmbasadorem ERRP v ČR byl jmenován romský rapper, textař a showman skupiny Gipsy.cz, vlastním jménem Radoslav Banga (1982), jenž dokázal myšlenky Evropského roku tlumočit zejména mládeži. Z aktivit podle ministerské zprávy přímo profitovalo více než 300 000 občanů ČR a elektronické informační zdroje Roku zaznamenaly více než 80 000 návštěv. Český projekt Krém na všechny barvy kůže, který brněnské občanské sdružení IQ Roma servis distribuovalo během antidiskriminační kampaně, byl zástupci všech členských států EU oceněn jako nejlepší speciální počin v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007. Na listopadové závěrečné konferenci ERRP v Lisabonu převzala česká vládní delegace vedená ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny Džamilou Stehlíkovou čestnou cenu Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Úspěch slavil i český ambasador ERRP Radoslav Banga. Na závěr dvoudenní konference v portugalském hlavním městě zahrála jeho hudební skupina Gipsy.cz. Strhující romské a hip hopové rytmy zvedly ze židlí všechny přítomné v divadelním sálu Kulturního centru Belém. „Nikdy jsem neměl lepší taneční tým, než tyto vrcholné politiky z Evropské komise a ministry některých evropských států, kteří s námi tančili přímo na jevišti,“ řekl frontman Gipsy.cz, český ambasador ERRP Radoslav Banga.

Závěrečná zpráva konstatuje, že se hlavní prioritní oblasti ERRP i výzvy formulované v národní strategii podařilo naplnit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie