Aktuálně

15. 8. 2008 10:02

Výstup z tiskové konference Ministerstva zdravotnictví o trojici nových zákonů

Ve čtvrtek 14. srpna 2008 se konala tisková konference ministra Tomáše Julínka za účasti 1. náměstka Marka Šnajdra a náměstkyně pro zdravotní péči Markéty Hellerové. Tématem tiskové konference byl balíček zákonů o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě.


Zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě jsou výsledkem komunikačního úsilí Ministerstva zdravotnictví ČR
paragrafMinistr T. Julínek společně s náměstkyní M. Hellerovou na tiskové konferenci potvrdili, že připomínkového řízení k zákonům se účastnilo 72 subjektů. Podle náměstkyně Hellerové má takové řízení zpravidla dvě části. Tzv. vnějšího připomínkového řízení se zpravidla účastní odborné společnosti, komory apod. a toto řízení má spíše informační charakter - připomínky se totiž zpravidla nevypořádavají. M. Hellerová zdůraznila, že Ministerstvo zdravotnictví ČR se v rámci snahy o zabezpečení kvality zákonů zabývalo všemi připomínkami, které vypořádává od 16. června nepřetržitě. Znamená to, že ze všech 600 stránek, které byly k tomuto řízení nejrůznějšími subjekty na ministerstvo zaslány, bylo 98 procent řádně a pečlivě projednáno a vysvětleno v osobních konzultacích na půdě ministerstva. Druhé, tzv. vnější připomínkové řízení probíhá nyní a účastní se ho ostatní subjekty, například kraje. Každý, kdo vznesl připomínku, byl tedy ministerstvem osloven a pozván na konzultaci, během které byly připomínky vypořádány

Ministr T. Julínek rovněž zdůraznil, že při přípravě se ministerstvo přísně drželo řádné legislativní cesty, zahrnující věcný záměr zákona, diskusi o něm, jeho připomínkování a paragrafové řízení. "Zákon o službách je pojat moderně, je promyšlený v kontextu ostatních zákonů a doplňují ho další dva zákony," uvedl T. Julínek s tím, že trojlístek zákonů představuje jistotu pro fungování celého systému. Také zdůraznil, že všechny kvalitní připomínky byly do zákonů zapracovány. Zákon mimo jiné jasně definuje statut občana jako pacienta a jako pojištěnce. 

Zásadní změnou bude řešení stížností pacienta. Náměstkyně M. Hellerová zdůraznila, že zatímco dnes může oprávněná instituce pouze požádat o zjednání nápravy, nový zákon upravuje vymahatelnost : "Bude zákonná možnost uložit nápravu a také kontrolu nápravy," potvrdila Hellerová. Tato nová možnost si klade za cíl posílit kvalitu a bezpečí pro pacienty.

Dostupnost zdravotnické záchranné služby bude podstatně zvýšena

lékaři v roušce ilustraceNáměstkyně M. Hellerová důrazně odmítla spekulace o snížení dostupnosti záchranné služby pro pacienty. Zákon o zdravotnické záchranné službě rozdělí ČR na oblasti, kde bude povinná dojezdnost do 10 a 15 minut. Třetí minimální část, kde nelze garantovat dojezd do 15 minut, bude zajištěna dojezdností do 20 minut. V současné době do 15 minut záchranná služba nedorazí až k 1 200 000 obyvatel. Plán plošného pokrytí dojezdnosti záchranné služby sníží toto číslo na 115 000. Právě těchto 115 000 obyvatel, bude mít garantovanou dojezdnost záchranné služby do 20 minut. Týká se to oblastí s řídkým osídlením, kde je minimální počet výjezdů a bezrizikových oblastí. Čtyřicet čtyři nových stanovišť zvýší dostupnost záchranné služby pro všechny občany České republiky.  

V níže připojených přílohách se můžete seznámit s podrobným výkladem ministra T. Julínka a náměstkyně M. Hellerové, stejně jako grafickou a audio prezentací

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie