Databáze obsahuje cizojazyčné názvosloví české státní správy zahrnující především názvy úřadů, jejich vnitřních organizačních jednotek, označení pracovního zařazení zaměstnanců, základních agend resortů atd. Terminologie je k dispozici v češtině, angličtině, francouzštině a s ohledem na úzké kontakty v některých oblastech státní správy také v němčině. S terminologickou databází lze pracovat v prostředí Lotus Notes nebo prostřednictvím internetu, kde je nutná instalace programu Java. Cílem databáze je sjednotit do této chvíle poměrně heterogenní názvosloví české státní správy, kdy pro stejnou funkci v rámci různých ministerstev existuje někdy nejen několik překladů do cizího jazyka, ale i několik pojmenování v češtině. Databáze by měla tento problém vyřešit. Databáze je určena nejen zaměstnancům státní správy podílejících se na předsednictví, ale i překladatelům a tlumočníkům a zároveň je zpřístupněna veřejnosti.

Úřad vlády České republiky zveřejnil terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě EU.

Databáze je přístupná z internetové stránky vlády České republiky. Odkaz na databázi je umístěn také na stránkách Euroskopu a Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Za obsahovou správnost a průběžnou aktualizaci databáze odpovídal interní tým překladatelů Úřadu vlády ČR. Vytvoření terminologická databáze představuje významný krok k dosažení správnosti, jednoznačnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti cizojazyčné komunikace, tvořící nedílnou součást jednotné prezentace státní správy ČR, a to jak během českého předsednictví, tak i po jeho skončení.

Na projektu vytváření jednotné cizojazyčné terminologie státní správy České republiky, který byl zahájen na podzim 2007, se podíleli jazykoví odborníci – překladatelé, včetně rodilých mluvčích znalých reálií české státní správy, spolu s odborníky na organizační strukturu české státní správy, jednotlivými ministerstvy ČR a v neposlední řadě také programátory Úřadu vlády ČR. V prvotní fázi proběhla též konzultace na téma podobných projektů s předchozími předsednickými zeměmi, např. Finskem či Slovinskem.

V současné chvíli obsahuje databáze přibližně 1100 výrazů z výše uvedených oblastí. Databáze nabízí řazení hesel podle oblastí, abecední řazení v rámci každého jazyka a dle data poslední editace, které umožňuje sledovat aktuální změny a nově vložené výrazy. Součástí databáze je fulltextové vyhledávání. V neposlední řadě jsou zde i uživatelské tipy, usnadňující její používání, a e-mailová adresa, na niž se mohou uživatelé obracet s dotazy a připomínkami.

  • Vstup do databáze zde