Přehled Vedoucích Úřadu vlády

7. 11. 20089:17

Vojtěch Sedláček

funkční období: 17.6.1991 - 9.7.1992