Přehled Vedoucích Úřadu vlády

17. 6. 19919:17

Vojtěch Sedláček

funkční období: 17.6.1991 - 9.7.1992