Aktuálně

12. 12. 2008 15:57

Premiér na summitu EU: Naplnili jsme mandát, se kterým jsme přijeli

Česká delegace v čele s premiérem Mirkem Topolánkem uspěla na jednáních bruselského summitu Evropské unie. Česká republika podle premiérových slov dokázala prosadit zásadní požadavky a přispěla k dohodě států Unie o budoucnosti klimaticko-energetického balíčku. Státy EU se rovněž shodly na plánu na řešení dopadů krize a na zárukách pro Irsko.


Premiér: Atmosféra summitu byla pozitivní, jednání konstruktivní
"Naplnili jsme mandát, se kterým jsme sem přijeli," konstatoval premiér Mirek Topolánek na zahájení konference v českém tiskovém centru v sídle Evropské rady. Podle premiérových slov se české delegaci podařilo prosadit zásadní požadavky České republiky a současně přispět k dohodě států Unie. Spolupráci členských zemí EU v krocích vedoucích k přijetí klimaticko-energetického balíčku premiér označil jako užitečnou a zdůraznil, že tvoří dobrý základ pro přípravy evropské pozice na summit v Kodani. "Ten má přesvědčit velké hráče k podobnému přístupu," připomněl premiér.

Původní návrh Evropské komise, podle kterého by si měly energetické společnosti kupovat veškeré emisní povolenky po eroce 2013 nebyl na bruselském summitu akceptován. Česká delegace proto považuje prosazení pozvolného nástupu aukcí s emisními povolenkami za úspěch. Premiér potvrdil, že v sektoru energetiky Česká republika dostane v roce 2013 až 70 procent emisních povolenek zdarma do roku 2020. Evropská unie také ocení  ty státy, které splnily a překročily požadavky kladené Kjótským protokolem. Této podmínce vyhovuje na devět států Unie včetně České republiky. Mezi tyto státy budou rozdělena dvě procenta všech emisních povolenek. Dohoda podle premiéra Mirka Topolánka také zohledňuje skutečnost, že jednotlivé členské země mají rozdílné složení energetických zdrojů. Nicméně aby ČR tuto dohodu naplnila, bude postupně přecházet na jinou zdrojovou základnu a změní svůj energetický mix.

Česká delegace se rovněž pozitivně vyjádřila k plánu podpory na řešení dopadů krize na světových finančních trzích, neboť bylo dosaženo shody v zohlednění startovní pozice členských zemí, což přispěje k podpoře hospodářské činnosti. Evropská unie se v průběhu summitu také úspěšně dohodla na zárukách pro Irsko, které by měly umožnit opakování referenda o Lisabonské smlouvě. "Jsme spokojeni s dohodou, vychází vstříc obavám Irů ohledně neutrality, rodinného práva, daňové politiky. Respektuje požadavek jeden stát - jeden komisař," uvedl premiér Mirek Topolánek. Současně potvrdil, že shoda je podmíněna tím, že irské referendum o Lisabonské smlouvě se uskuteční před ukončením funkčního období současné komise. "To jest nejpozději na podzim 2009,"  upřesnil premiér.
Premiér Mirek Topolánek o energetice v Bruselu: Česká delegace udělá na jednání Evropské rady pro takovou dobrou dohodu maximum
Fotogalerie

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie