Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR

22. 12. 200818:03

Commission for the Reconciliation of Relations between the State and Churches and Religious Societies

(under the Ministry of Culture)