Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR

22. 12. 200818:27

Czech Republic Government Council for Road Safety

(under the Ministry of Transport)