Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR

22. 12. 200818:30

Government Council for Seniors and Population Ageing

(under the Ministry of Labour and Social Affairs)