12. 1. 200912:08

Chomutov

Třináctičlenný výbor (německá, romská, rusínská, ukrajinská menšina a vietamská menšina).

www stránka výboru