12. 1. 200912:18

Děčín

Město ze zákona nezřizuje výbor ani komisi.

www stránka města