Aktuálně

13. 1. 200912:19

Hledání konsensu s EP pro revizi směrnice o pracovní době

České předsednictví je připraveno intenzívně jednat jak s představiteli Evropského parlamentu, tak s členskými zeměmi.

Předsednictví odhodláno nalézt konsensus s EP pro revizi směrnice o pracovní době

České předsednictví je připraveno intenzívně jednat jak s představiteli Evropského parlamentu, tak s členskými zeměmi. První diskuse se členskými státy na úrovni náměstků / státních tajemníků se uskuteční 14. ledna v Praze. Výsledky hlasování Evropského parlamentu ve druhém čtení k revizi směrnice o pracovní době ze 17.12.2008 zásadně narušily pracně nalezený kompromis dosažený členskými státy v Radě.

 

Úkolem České republiky nyní bude dosáhnout dohody s Evropským parlamentem ve smírčím řízení. Na politické úrovni bude směrnice diskutována v rámci pracovního oběda v průběhu neformálního setkání ministrů práce a sociálních věcí 23.1. v Luhačovicích. Předsednictví je přesvědčeno, že revize směrnice přispěje ke zvýšení jak ochrany zaměstnanců, tak právní jistoty členských zemí. Věří, že k dohodě je možné dospět ještě před červnovými volbami do Evropského parlamentu.