Program jednání

30. 1. 200910:14

Program 21. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 2. února 2009