Představujeme

18. 2. 200912:39

Národní protikrizový plán

Představuji vám plán, na který jsem hrdý. Je to plán, který je na rozdíl od mnoha jiných zemí prost populismu a politických úplatků, které bychom do něj mohli propašovat pod hávem krizové situace. My jsme se to rozhodli neudělat. Představuji vám plán, který v mezinárodním srovnání patří co do růstových impulsů k těm největším, avšak nikoliv nejnákladnějším. Dle mého soudu patří i k nejužitečnějším a zároveň i nejefektivnějším protikrizovým opatřením.

Co je hlavní filozofií českého protikrizového plánu? Především jde o plán, který je vyvážený, není krátkozraký, je oproštěný od nákladného populismu, je promyšlený a účinný.


Mirek Topolánek

předseda vlády ČR


Celý text Národního protikrizového plánu naleznete mezi připojenými dokumenty

VIDEO: TK představení NPP