Jednání Rady

28. 11. 200814:20

Zasedání Rady dne 28. listopadu 2008

Program zasedání Rady byl následující:

1. Podnět prof. Pavla Šturmy k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
2. Podnět Výboru pro práva cizinců při příležitosti zavedení tzv. zelených karet k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v ČR neoprávněně.
3. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k využívání kamerových systémů.
4. Různé.