Jednání Rady

26. 2. 200914:32

Zasedání Rady dne 26. února 2009

Program zasedání Rady byl následující:

1. Představení Michaela Kocába, ministra pro lidská práva a menšiny.
2. Podnět Výboru pro občanská a politická práva ve věci exekucí.
3. Podnět Výboru pro práva cizinců k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění.
4. Podnět Výboru pro občanská a politická práva ke zrušení zákazu maskování účastníků shromáždění v zákoně o právu shromažďovacím.
5. Elektronizace práce Rady – změna jednacího řádu Rady a jejích výborů.
6. Podnět Výboru pro občanská a politická práva k novému občanskému zákoníku (souhlas se sledováním).
7. Podnět Oldřich Kužílka k novému občanskému zákoníku.