4. 5. 20098:10

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009 - II. kolo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009“. Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 25. května 2009, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod. Při podání poštou je rozhodující termín doručení do podatelny ministerstva. Kontakt: Mgr. Naďa Holická E - mail: holickan@msmt.cz Tel: 257 193 670

Vyhlášení (Word) zde.

Vyhlášení (formát Portable Document Format) zde.

Pozor, oproti  prvnímu kolu drobné formální změny.