Program jednání

6. 5. 200913:58

Program 32. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 4. května 2009