Tiskové zprávy

25. 5. 200915:29

Vláda souhlasí s poslaneckou novelou trestního řádu

Vláda dnes na své schůzi projednala poslanecký návrh novely trestního řádu (tisk č. 815), který se týká problematiky zákona, který je především v médiích často označován jako tzv. „náhubkový zákon“.

Návrh novely předložila skupina poslanců Kateřina Jacques, František Bublan, František Laudát, Martin Bursík a Přemysl Rabas. Poslanci mimo jiné navrhují napříště umožnit médiím legálně zveřejnit informace například o odposleších, bude-li to ve veřejném zájmu. O takové případy se podle povahy informace bude jednat zejména tehdy, půjde-li o informace týkající se osob veřejně činných (např. politiků).

Vláda s návrhem souhlasí, byť s několika připomínkami. Vnímá návrh přinejmenším jako významný krok k zahájení parlamentní diskuze ohledně rozsahu, v jakém má být veřejnost informována o probíhajících trestních řízeních, a to zejména s ohledem na skutečnost, že konečná podoba tzv. „náhubkového“ zákona vznikla právě na půdě Poslanecké sněmovny.

Smyslem této odborné i politické diskuze musí být nalezení rovnováhy mezi ochranou soukromí, obzvláště v případě obětí trestných činů na jedné straně, a právem veřejnosti na informace na straně druhé. Předložený návrh je v situaci, kdy ústavnost normy bude na základě návrhu skupiny senátorů teprve posuzovat Ústavní soud, poměrně důležitým kompromisem, zejména pak tehdy, budou-li v dalším legislativním procesu zohledněny připomínky uplatněné vládou.

Připomínky vlády směřují ke zkvalitnění návrhu a současně mají zachovat zvýšenou ochranu poškozeným, kteří jsou mladší 18 let, jakož i těm obětem trestných činů, vůči nimž byl spáchán trestný čin kuplířství, šíření pornografie, trestný čin proti životu a zdraví či proti lidské důstojnosti nebo trestný čin proti rodině a mládeži.

Smyslem připomínek vlády bylo zachovat úroveň ochrany dětí, které se staly oběťmi trestného činu, jakož i jiných poškozených, pokud se trestný čin bezprostředně dotýká jejich života, zdraví či lidské důstojnosti. Medializace takových údajů by totiž mohla ještě prohloubit negativní dopady spáchaného trestného činu na takové poškozené, a to mnohdy na celý zbytek života (tzv. sekundární viktimizace).

Vláda je také přesvědčena, že veškeré uveřejňované informace, i kdyby byly publikovány ve veřejném zájmu, musí vždy důsledně ctít požadavek objektivity a také zásadu presumpce neviny.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR