Program jednání

4. 6. 200917:13

Program 37. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 8. června 2009