Dokumenty Rady

9. 6. 200912:09

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008

Dokument byl připraven sekretariátem Rady,  Radou schválen dne 6. května na jejím jednání (usnesením č. 84), předložen pro informaci vládě (jako 22. bod) na jejím jednání dne 8. června 2009.