Program jednání

17. 6. 200915:12

Program 39. jednání Výboru pro Evropskou unii konaného dne 22. června 2009