Aktuality

22. 6. 20099:25

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

Byla projednána jako 13. bod na jednání vlády dne 29. června 2009 (usnesení č. 845).